Regler för att skaffa vapenlicens

I Sverige kostar det pengar att ansöka om vapenlicens. Det tar också en hel del tid att få licensen beviljad. Det beror bland annat på att den som ansöker om licensen ska kontrolleras noga. Man får till exempel inte ha vissa domar på sig och man ska ha kunskaper om vapen innan licensen inte kan beviljas. Men vilka krav finns det egentligen för att man ska kunna få en vapenlicens?

Vapenlicens för jakt

För att man ska kunna få en licens för jaktvapen måste man ha avlagt både teoretiska och praktiska prov i jägarexamen en tid innan. Jägarexamen delas upp i flera delar och man kan bli godkänd för bara fågel och hagelskytte om man inte är intresserad av att jaga högvilt som älg och hjort.

Vapenlicens för målskytte

Om man vill ha en licens för målskytte eller sportskytte krävs det lite andra saker. Man måste bland annat ha varit aktiv i en godkänd skytteklubb i minst sex månader och skyttet ska bedrivas med samma typ av vapen som man ansöker om licens för. När man ska ansöka om en vapenlicens måste man se till att föreningen skriver ett intyg om att man är aktiv medlem och även intygar hur länge man har varit aktiv. Redan när ansökan om vapenlicens lämnas in måste också intyget vara med.

Vapen som inte kräver licens

Det finns också vapen som inte kräver någon licens. Luftgevär och luftpistol som inte är starkare än upp till en viss gräns får man både köpa och inneha utan att behöva ha någon licens. Knivar räknas också som vapen, och de får man också ha i sitt hem i de allra flesta fall. När det gäller vissa knivar kan det dock krävas att man har tillstånd för dem.

Andra vapen än skjutvapen som kräver licens

Det finns också vissa knivar och annat som kräver licens. Så kallade butterflyknivar kan kräva tillstånd, pilbågar kräver tillstånd och för att få inneha kaststjärnor måste man också skaffa tillstånd. Det är viktigt att tänka på att man måste ha tillstånden innan man skaffar vapnen. Om det vid en inspektion upptäcks att man redan har skaffat vapnet kommer det att beslagtas och risken är mycket stor att man inte får tillbaka det. Att ansöka om framtida licens kan också bli svårt.

Related Posts

ezy