Vapen och säkerhet

Oavsett vilka vapen det gäller måste man tänka på sin egen och andras säkerhet. Ett vapen kan ofta innebära otrygghet och för okunniga kan det vara svårt att se om ett vapen är laddat eller inte. Om man är ute och jagar bör man därför vara noga med att tala om för andra att vapnet inte är laddat och om det är delbart bör man alltid dela på det.

När det gäller knivar kan det vara bra att förvara eller bära dem relativt osynligt. Om man inte behöver kniven just för tillfället finns det ingen anledning att ha den i bältet. Om man ska grilla på utflykten finns det ingen anledning att hålla kniven i handen när man går genom parken.

När man hanterar vapen av olika slag måste man vara säker på att man vet hur de ska hanteras. Inget vapen ska vändas eller riktas mot en annan människa oavsett om det är laddat eller inte. Man måste också vara noga med att rikta vapnet mot marken och trycka av ett par gånger även efter att man laddat ur sitt vapen. Det är också en fördel om man tar av de vitala delarna vid transport och förvaring.

Related Posts

ezy