Varför “second amendment” existerar i USA

Monotont USA-motstånd tycks aldrig vara en bristvara i Sverige. Framför allt USA:s vapenkultur har under de senaste årtiondena fått utstå mycket åtlöje – ibland som välformulerad och eftertänksam kritik, men oftast bara impulsiv. Det är sällan som själva anledningen diskuteras, anledningen till att rätten att bära vapen är en så omtvistad fråga i USA. Svaret på varför så många amerikaner kämpar för vapenrätten är ganska enkelt, men kräver viss historisk kontext.

Andra tillägget, second amendment, ligger efter yttrandefriheten, om man rankar Bill of Rights tillägg kronologiskt. Rätten för invånare att neka residens till soldater är det tredje tillägget och kan tyckas konstigt, men det finns en förklaring. När USA var ett brittiskt område hade Storbritannien lagstadgat att deras soldater skulle ha tillträde till alla amerikanska hushåll, om de så önskade. Tredje tillägget var alltså bara en respons mot den brittiska galenskapen och en försäkring på att det aldrig skulle hända igen. Varje invånare hade därmed återigen rätt att bestämma vem som skulle få inträde till dennes boning.

Andra tillägget, rätten att äga och bära vapen, kan ses på liknande sätt. Visst, rätten att bära vapen gör att jägare kan jaga utan att anses kriminella, men grundtanken bakom är mer djupgående än så. Den kan sammanfattas såhär:

Folket måste alltid vara starkare än staten.

Det är lärdomen som de amerikanska beslutsfattarna fick efter att USA frigjorde sig från det brittiska kolonialstyret. Ett beväpnat folk försäkrar kanske inte att tyranni och diktatur uppstår – men det är långt bättre försvar än en totalt maktlös befolkning. Skulle landet invaderas, skulle det också vara fördelaktigt att inte bara ha en militär, utan även en befolkning som var redo att slåss för sin frihet.

Att kritisera vapenrätten är dock rimligt. Att landet som kanske har den mest generösa vapenregleringen, också har flest skolskjutningar är inte en poäng som kan ignoreras. Fler vapen på gatan leder till fler dödsskjutningar. Det är en enkel formel som inte ens de mest extrema NRA-medlemmarna motsäger.

Det finns absolut många saker att diskutera, men allt grundar sig i kunskap och kommunikation. Kommunikationsverktyg och system har utvecklats minst lika mycket som vapen, och företag som tpo.se är bevis på det. De kan exempelvis installera wifi-lösningar till inte bara kontoret, utan också temporära event, som fungerar både inom- och utomhus, i tunnlar och i gruvor.

Ska man diskutera vapenfrågan seriöst bör alla vara medvetna om varför den är svår och inte bara kan viftas förbi. När den tanken är etablerad är det lättare att få ett värdefullt meningsutbyte om de svårare frågorna, exempelvis huruvida rätten att bära vapen måste omfatta handgranater, automatvapen eller raketskjutare. Ska bevis på psykisk hälsa innan man får köpa ett vapen? Det finns många detaljer att utröna för den som på allvar är intresserad av frågan.

Related Posts

ezy