Vapen i samhället

Vapen har alltid haft en central roll i alla kulturer genom alla tider. Från primitiva spetsade pinnar till handeldvapen så har de alltid varit aktuella och omdebatterade.

Vad är ett vapen?

Ett vapen är en utrustning för människor att använda både som försvar och attack, såväl i krig som i fredstider. Uppdelning görs mellan stötvapen (lansar, dolkar, knivar med mera) och eldvapen (pistoler, bössor, automatkarbiner och så vidare) samt skjutvapen (armborst, kanoner, missiler). Vapen kan ha olika funktioner och ändamål, vissa är avsedda att endast oskadliggöra personer medan andra är ämnade att döda eller förstöra föremål.

Vapen i samhället

Att bära en reflexväst med tryck under jakt är ett bra sätt för dig som jägare eller privatperson att synas på, så man inte hamnar i fel situation. Vapen används i jakt för att ta av daga djur på grund av att köttet är eftertraktat som mat och för att hålla stammar på en ur samhällets ögon acceptabel nivå. Varken för många eller för få djur är bra för exempelvis städer nära vildmarken eller för spridning av sjukdomar/inavel med mera.

I maffian och andra kriminella organisationer används vapen för att dels ingjuta skräck i motparten och dels oskadliggöra fiender.

Hur använder man ett vapen?

Vapen kan användas på flera olika sätt och det krävs ofta övning för att till fullo behärska vapnet. Man måste lära sig hur man siktar, hur rekylen beter sig (bakåtkraften som uppstår när man avfyrar ett vapen), och bedöma vad träffradien är. Har man inte koll på dessa grundläggande principer är risken stor att man skadar sig själv eller andra allvarligt, utan att det är avsiktligt.

Vid vilken ålder får man använda vapen?

I Sverige får man inte äga ett vapen om man inte har licens vilket kräver att man är myndig (18 år) samt har en jägarexamen. Jaktvapnet får endast användas under jakt och ska resten av tiden vara inlåst i ett skåp. Man får därmed inte göra som i USA och exempelvis skydda sin mark med att rikta vapen mot inkräktare. Det är alltså olagligt för alla utom poliser att bära vapen på stan.

Är man under 18 år får man göra proven som jägarexamen består av, men också ansluta sig till föreningar som har tillstånd att anordna exempelvis pistolskytte. Man får också äga ett luftgevär avsett för att leka med, till exempel pricka metallburkar.

Vapen i kulturen

I kulturen (filmer, böcker, tv-serier) används vapen i många olika former. Meningen är att göra kulturen så verklighetsanpassad som möjligt, utan att det ska locka folk att olagligen använda vapen. Vissa tycker att vapen i kulturen är bra då det avspeglar verkligheten medan andra tycker det är dåligt då det kan normalisera brukandet av vapen.

Finns ofarliga vapen?

Pistoler eller bössor som inte är laddade med ammunition är alltid ofarliga. Dock kan alla vapen när de är laddade göra skada. Luftgevär kan skada eller rentav döda fåglar, och även skada barn.

Related Posts

ezy