Månad: september 2019

Varför “second amendment” existerar i USA

Monotont USA-motstånd tycks aldrig vara en bristvara i Sverige. Framför allt USA:s vapenkultur har under de senaste årtiondena fått utstå mycket åtlöje – ibland som välformulerad och eftertänksam kritik, men oftast bara impulsiv. Det är sällan som själva anledningen diskuteras, anledningen till att rätten att bära vapen är en så omtvistad fråga i USA. Svaret…

Vapen i samhället

Vapen har alltid haft en central roll i alla kulturer genom alla tider. Från primitiva spetsade pinnar till handeldvapen så har de alltid varit aktuella och omdebatterade. Vad är ett vapen? Ett vapen är en utrustning för människor att använda både som försvar och attack, såväl i krig som i fredstider. Uppdelning görs mellan stötvapen…

ezy