Förvaring av jaktvapen

Jaktvapen är en av de allra vanligaste vapnen som finns i Sverige. Det finns därför regler för hur de ska förvaras. Det är ett vapenbrott och ett jaktbrott att inte förvara vapnen på sätt sätt. Föreningar som Jägarnas Riksförbund kan varje år berätta om att flera jägare blir av med sina vapen just för att de inte förvarar dem på rätt sätt. Det där med att ha vapnen på en krok i hallen är helt enkelt inte accepterat längre.

Vapenskåp

I dag krävs det att varje vapenägare har ett godkänt vapenskåp. Det ska antingen väga mer än 150 kilo, eller så ska det vara fastbultat i vägg samt golv. Skåpet ska också ha godkända lås och jägaren måste se till att låsa skåpet ordentligt varje gång det har öppnats. Det är också en fördel om man kan förvara vapnen och ammunitionen i två olika vapenskåp. Det försvårar en hel del för en eventuell vapentjuv eller för andra som vill komma åt vapnen. När det gäller nycklar och koder ska de förvaras på sådant sätt att ingen annan kan komma åt dem, gärna i ett låst utrymme eller kassaskåp.

Related Posts

ezy